NL23RABO0125886241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
St. Goede Werken Glorieux Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL
contact@goedewerkenglorieux.nl.
Stichting Goede Werken Glorieux vraagt U ons te HELPEN
Webhosting digi4.nl
NL23RABO 0125 886 241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
KLIM-OP BRAZILIË
Het studiebeurzenproject Klim-Op Brazilië (KOB) is opgericht in 2006, door wijlen Br. Piet Goossens, samen met enkele familieleden en broeders uit België, ter ondersteuning van de broeders in Jordânia. Tegenwoordig neemt Broeder Heladio het voortouw in het project. KOB biedt financiële steun aan intelligente studenten in Jordania, die vervolgonderwijs willen volgen maar dit door hun economische thuissituatie niet zelf kunnen bekostigen. De vraag naar een studiebeurs overstijgt de financiële mogelijkheden van de Congregatie dus er zijn strikte selectiecriteria. Een van deze criteria is dat studenten bereid moeten zijn om in zichzelf maar ook in anderen te investeren. Mogen studeren zonder de druk van geldnood is een zegen die iedereen is gegund. Dus de studenten moeten bij aanvang onze solidariteitsgedachte onderschrijven door de belofte 25% van de financiële steun terug te betalen aan het einde van de studie. Deze solidariteit draagt weer bij aan de toekomst van generatiegenoten. Door deze duurzame aanpak kunnen meer jongeren hun talenten in eigen land laten renderen.
Door Millenniumdoel 4, recht op kwaliteitsonderwijs, is het onderwijs, vooral voor vrouwen en meisjes, de laatste jaren sterk verbeterd. Met het basisonderwijs gaat het goed dus richt dit doel zich nu ook op middelbaar en hoger onderwijs. In 2030 moeten jongeren wereldwijd toegang hebben tot betaalbaar vervolgonderwijs. Vervolgonderwijs vormt de basis voor persoonlijke, maatschappelijke en economische ontwikkeling. Universiteiten moeten, volgens de werelddoelen, duurzame levensstijlen, mensenrechten en gelijkheid tussen mannen en vrouwen promoten. Onderwijs moet gericht zijn op diversiteit en mondiaal burgerschap zodat studenten zich kunnen ontwikkelen tot leden van een duurzame, vreedzame samenleving. Volgens de ‘World Health Organization’ zal de armoede in Brazilië komend jaar toenemen tot 15,7 procent. De armen en kwetsbaren zijn onevenredig getroffen door de COVID-19-pandemie, het herstel van de arbeidsmarkt gaat langzaam en de werkloosheid is hoger dan vóór de pandemie. Dit maakt dat nog meer kinderen uit arme gezinnen amper de kans hebben om verder te studeren. Naast het studiegeld vormen de hoge kosten voor transport, voeding, logement en leermaterialen een belemmering, vooral voor studenten die ver van huis gaan studeren.
VELE JAREN LATEN WIJ JONGENS EN MEISJES STUDEREN
Klim-op is in het Portugees HERA. De broeders leggen de studenten de vergelijking uit. Net als de Klimplant, die zich nergens door laat weerhouden om hoger te gaan, zullen de studenten zich door hun studententijd heen omhoog moeten werken. Het project werpt zijn vruchten af want de afgelopen 13 jaar hebben 85 studenten hun universitaire studies met succes afgesloten. Met een universiteitsdiploma op zak hebben al 52 afgestudeerden een hoger gekwalificeerde en beter betaalde baan gevonden. Een student Verpleegkundige en studente Apotheker, behaalden beide, als beste van hun studiegroep, de eretitel ‘Primus inter pares’. 3 studenten haakten af op eigen initiatief en 2 studenten werden door het project gedwongen te stoppen wegens onvoldoende studie-ijver. Op dit moment hebben we 8 studenten in het project en een aantal hoopt in 2023 hun diploma te behalen.
DOE MEE
NL23RABO0125886241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
GOEDE WERKEN GLORIEUX
CONTACT OPNEMEN
St. Goede Werken Glorieux Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL
contact@goedewerkenglorieux.nl
St. Goede Werken Glorieux Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL
contact@goedewerkenglorieux.nl.
Webhosting digi4.nl
Stichting Goede Werken Glorieux vraagt U ons te HELPEN
NL23RABO 0125 886 241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
KLIM-OP BRAZILIË
VELE JAREN LATEN WIJ JONGENS EN MEISJES STUDEREN
Het studiebeurzenproject Klim-Op Brazilië (KOB) is opgericht in 2006, door wijlen Br. Piet Goossens, samen met enkele familieleden en broeders uit België, ter ondersteuning van de broeders in Jordânia. Tegenwoordig neemt Broeder Heladio het voortouw in het project. KOB biedt financiële steun aan intelligente studenten in Jordania, die vervolgonderwijs willen volgen maar dit door hun economische thuissituatie niet zelf kunnen bekostigen. De vraag naar een studiebeurs overstijgt de financiële mogelijkheden van de Congregatie dus er zijn strikte selectiecriteria. Een van deze criteria is dat studenten bereid moeten zijn om in zichzelf maar ook in anderen te investeren. Mogen studeren zonder de druk van geldnood is een zegen die iedereen is gegund. Dus de studenten moeten bij aanvang onze solidariteitsgedachte onderschrijven door de belofte 25% van de financiële steun terug te betalen aan het einde van de studie. Deze solidariteit draagt weer bij aan de toekomst van generatiegenoten. Door deze duurzame aanpak kunnen meer jongeren hun talenten in eigen land laten renderen.
Klim-op is in het Portugees HERA. De broeders leggen de studenten de vergelijking uit. Net als de Klimplant, die zich nergens door laat weerhouden om hoger te gaan, zullen de studenten zich door hun studententijd heen omhoog moeten werken. Het project werpt zijn vruchten af want de afgelopen 13 jaar hebben 85 studenten hun universitaire studies met succes afgesloten. Met een universiteitsdiploma op zak hebben al 52 afgestudeerden een hoger gekwalificeerde en beter betaalde baan gevonden. Een student Verpleegkundige en studente Apotheker, behaalden beide, als beste van hun studiegroep, de eretitel ‘Primus inter pares’. 3 studenten haakten af op eigen initiatief en 2 studenten werden door het project gedwongen te stoppen wegens onvoldoende studie-ijver. Op dit moment hebben we 8 studenten in het project en een aantal hoopt in 2023 hun diploma te behalen.
Door Millenniumdoel 4, recht op kwaliteitsonderwijs, is het onderwijs, vooral voor vrouwen en meisjes, de laatste jaren sterk verbeterd. Met het basisonderwijs gaat het goed dus richt dit doel zich nu ook op middelbaar en hoger onderwijs. In 2030 moeten jongeren wereldwijd toegang hebben tot betaalbaar vervolgonderwijs. Vervolgonderwijs vormt de basis voor persoonlijke, maatschappelijke en economische ontwikkeling. Universiteiten moeten, volgens de werelddoelen, duurzame levensstijlen, mensenrechten en gelijkheid tussen mannen en vrouwen promoten. Onderwijs moet gericht zijn op diversiteit en mondiaal burgerschap zodat studenten zich kunnen ontwikkelen tot leden van een duurzame, vreedzame samenleving. Volgens de ‘World Health Organization’ zal de armoede in Brazilië komend jaar toenemen tot 15,7 procent. De armen en kwetsbaren zijn onevenredig getroffen door de COVID-19-pandemie, het herstel van de arbeidsmarkt gaat langzaam en de werkloosheid is hoger dan vóór de pandemie. Dit maakt dat nog meer kinderen uit arme gezinnen amper de kans hebben om verder te studeren. Naast het studiegeld vormen de hoge kosten voor transport, voeding, logement en leermaterialen een belemmering, vooral voor studenten die ver van huis gaan studeren.