NL23RABO0125886241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
St. Goede Werken Glorieux Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL
contact@goedewerkenglorieux.nl.
Stichting Goede Werken Glorieux vraagt U ons te HELPEN
Webhosting digi4.nl
17 Wereld Doelen en Goede Werken Glorieux
Veel mensen en organisaties zijn serieus bezig met de verwezenlijking van de werelddoelen maar ondanks deze inspanningen zijn we er nog lang niet. Wereldwijd zien we te weinig actie tot klimaatsverbetering, er is een groeiende ongelijkheid tussen rijk en arm, de rechten van vrouwen en meisjes staan nog steeds onder druk, en in veel landen staan vrede en veiligheid op het spel. De projecten, die GWG steunt, zijn gericht een verbeterde kwaliteit van leven zodat mensen een menswaardig bestaan kunnen leiden. Dit doen we door in Brazilië, Ethiopië en Indonesië de meest kwetsbare groepen te helpen met onderwijs, toeleiding naar werk, goed huisvesting, sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg.
In 2015 hebben 193 landen een overeenkomst getekend om in 2030 wereldwijd 17 doelen voor duurzame ontwikkeling te bereiken. Deze Werelddoelen moeten leiden tot een wereld die vrij is van armoede, honger en ziekte. Stichting GWG onderschrijft deze werelddoelen door de aandacht op onderstaande doelen te richten. Ze helpt zonder onderscheid te maken naar ras, geslacht, religie of politieke overtuiging.
LANDEN EN THEMA’S De Congregatie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw te Lourdes werkt in de drie landen met vijf thema’s aan een menswaardig bestaan voor iedereen. Dit doen we door mensen de middelen te geven om een economisch zelfstandig leven op te bouwen waardoor zij in staat zijn in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Zo kunnen mensen hun kinderen naar school laten gaan; medische kosten dekken en zorgen voor goede huisvesting. Voor de ouderen in onze projecten ligt dit anders omdat zij vaak op een leeftijd zijn dat werken en economische zelfstandigheid niet mogelijk zijn. Voor hen is dagelijkse zorg, gezondheid en persoonlijke aandacht belangrijk.
Thema’s & Landen  Kinderen en jeugd  Ouderen  Gezondheidszorg  Levensomstandigheden  Vrouwen    Brazilië    Centro Social Glorieux  Pastoral da Sobriedade  Klim - op onderwijsproject   Centro Social Glorieux (ouderengym)  Lar Glorieux (bejaardencentrum)        Ethiopië    Counseling Social Services Center:  Kinderen met een handicap  Aidswezen  Voorlichtingsprogramma’s op scholen   Elderly People Support Project   Saint Gabriel Catholic Health Center    WASH: toiletten en hygiënetraining  Huizenbouw -  en renovatie   Counseling Social Services Center:  (Jonge) vrouwen Hiv+  Commercial Sex Workers    Indonesië    29 scholen  3 weeshuizen (Solo)  2 internaten    4 poliklinieken   WASH: toiletten en watervoorziening  Landbouwproject
NL23RABO 0125 886 241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
Werelddoelen & GWG
DOE MEE
NL23RABO0125886241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
GOEDE WERKEN GLORIEUX
CONTACT OPNEMEN
St. Goede Werken Glorieux Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL
contact@goedewerkenglorieux.nl
St. Goede Werken Glorieux Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL
contact@goedewerkenglorieux.nl.
Webhosting digi4.nl
Stichting Goede Werken Glorieux vraagt U ons te HELPEN
NL23RABO 0125 886 241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
17 Wereld Doelen en Goede Werken Glorieux
Veel mensen en organisaties zijn serieus bezig met de verwezenlijking van de werelddoelen maar ondanks deze inspanningen zijn we er nog lang niet. Wereldwijd zien we te weinig actie tot klimaatsverbetering, er is een groeiende ongelijkheid tussen rijk en arm, de rechten van vrouwen en meisjes staan nog steeds onder druk, en in veel landen staan vrede en veiligheid op het spel. De projecten, die GWG steunt, zijn gericht een verbeterde kwaliteit van leven zodat mensen een menswaardig bestaan kunnen leiden. Dit doen we door in Brazilië, Ethiopië en Indonesië de meest kwetsbare groepen te helpen met onderwijs, toeleiding naar werk, goed huisvesting, sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg.
In 2015 hebben 193 landen een overeenkomst getekend om in 2030 wereldwijd 17 doelen voor duurzame ontwikkeling te bereiken. Deze Werelddoelen moeten leiden tot een wereld die vrij is van armoede, honger en ziekte. Stichting GWG onderschrijft deze werelddoelen door de aandacht op onderstaande doelen te richten. Ze helpt zonder onderscheid te maken naar ras, geslacht, religie of politieke overtuiging.
LANDEN EN THEMA’S De Congregatie van de Broeders van Onze Lieve Vrouw te Lourdes werkt in de drie landen met vijf thema’s aan een menswaardig bestaan voor iedereen. Dit doen we door mensen de middelen te geven om een economisch zelfstandig leven op te bouwen waardoor zij in staat zijn in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Zo kunnen mensen hun kinderen naar school laten gaan; medische kosten dekken en zorgen voor goede huisvesting. Voor de ouderen in onze projecten ligt dit anders omdat zij vaak op een leeftijd zijn dat werken en economische zelfstandigheid niet mogelijk zijn. Voor hen is dagelijkse zorg, gezondheid en persoonlijke aandacht belangrijk.
ALGEMEEN
Thema’s & Landen  Kinderen en jeugd  Ouderen  Gezondheidszorg  Levensomstandigheden  Vrouwen    Brazilië    Centro Social Glorieux  Pastoral da Sobriedade  Klim - op onderwijsproject   Centro Social Glorieux (ouderengym)  Lar Glorieux (bejaardencentrum)        Ethiopië    Counseling Social Services Center:  Kinderen met een handicap  Aidswezen  Voorlichtingsprogramma’s op scholen   Elderly People Support Project   Saint Gabriel Catholic Health Center    WASH: toiletten en hygiënetraining  Huizenbouw -  en renovatie   Counseling Social Services Center:  (Jonge) vrouwen Hiv+  Commercial Sex Workers    Indonesië    29 scholen  3 weeshuizen (Solo)  2 internaten    4 poliklinieken   WASH: toiletten en watervoorziening  Landbouwproject