St. Goede Werken Glorieux Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL
contact@goedewerkenglorieux.nl.
Stichting Goede Werken Glorieux vraagt U ons te HELPEN
Webhosting digi4.nl
NL23RABO 0125 886 241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
Vrouwengroep in de vallei van de Jequitinhonha Sinds 8 maart 2007, zet een groep vrouwen zich vrijwillig in om de positie van de vrouw en andere kwetsbare groepen in de vallei van de rivier de Jequitinhonha te verbeteren. Dit gebied staat in Brazilië bekend als heel arm en achtergebleven gebied. De vrouwengroep werkte, zeker in de aanvang, vanuit de spiritualiteit van de Congregatie van de Broeders van OLV van Lourdes. Wijlen br. Pedro Goossens was één van de oprichters. Ze telt momenteel ongeveer zeventien vrouwen in de leeftijd van 25 tot 60 jaar onder wie pedagogen, leerkrachten en maatschappelijk werksters. De focus ligt op de algehele ontwikkeling van kinderen en jongeren in achterstandssituaties en de emancipatie en bevrijding van vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld of prostitutie. De vrouwen kiezen voor een geïntegreerde aanpak van de sociale problemen en pakken de sociale-, economische- en psychologische aspecten aan. De groep organiseert lezingen en bijeenkomsten om bewoners te informeren over de problemen die spelen in de directe leefomgeving. Zo wil de groep de bewoners motiveren mee te denken in het oplossen van de problemen in hun wijk of dorp. Er wordt, onder leiding van psychologen, theater gespeeld waarin situaties worden uitgebeeld die slachtoffers meemaken. Dit om de situaties bespreekbaar te maken en traumatische gebeurtenissen te verwerken. Ook de mannen worden bij de activiteiten betrokken om begrip en kennis te kweken voor de situatie van de vrouwen zodat er een verbeterde gezinssituatie komt. Voor het economische aspect zijn er workshops om te leren hoe een eigen inkomen te genereren. Vrouwen leren over het belang van een inkomen, van sparen en zelf in het levensonderhoud te kunnen voorzien door hun zelfgemaakte producten in de markt te zetten. De vrouwen in de groep zijn allen succesvol in hun leven en door de diversiteit in beroep en leeftijd fungeren de vrouwen als rolmodel voor andere vrouwen en meisjes. De andere vrouwen en jonge meiden leren dat zo’n leven ook voor hen mogelijk is. Meiden raken gemotiveerd om hun school af te maken en vrouwen leren de voordelen van economisch zelfstandig te zijn. De vrouwengroep heeft een goed netwerk met de verschillende overheidsinstellingen. Ze probeert, samen met deze instellingen, misbruiksituaties aan te pakken en maatregelen te treffen om misbruik te voorkomen. Activiteiten voor kinderen en jongeren kunnen alleen georganiseerd worden als de overheid of sponsors willen inspringen. De groep maakt gebruik van een gebouw van de broeders in Almenara en sommige broeders nemen deel aan de bezinningsactiviteiten van de vrouwengroep. Deze vrouwengroep is een mooi voorbeeld van hoe mensen het charisma van de Congregatie op een eigen manier in de praktijk brengen.
Vrouwengroep in Jequitinhonha
DOE MEE
NL23RABO0125886241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
GOEDE WERKEN GLORIEUX
CONTACT OPNEMEN
St. Goede Werken Glorieux Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL
contact@goedewerkenglorieux.nl
St. Goede Werken Glorieux Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL
contact@goedewerkenglorieux.nl.
Webhosting digi4.nl
Stichting Goede Werken Glorieux vraagt U ons te HELPEN
NL23RABO 0125 886 241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
Vrouwengroep in de vallei van de Jequitinhonha Sinds 8 maart 2007, zet een groep vrouwen zich vrijwillig in om de positie van de vrouw en andere kwetsbare groepen in de vallei van de rivier de Jequitinhonha te verbeteren. Dit gebied staat in Brazilië bekend als heel arm en achtergebleven gebied. De vrouwengroep werkte, zeker in de aanvang, vanuit de spiritualiteit van de Congregatie van de Broeders van OLV van Lourdes. Wijlen br. Pedro Goossens was één van de oprichters. Ze telt momenteel ongeveer zeventien vrouwen in de leeftijd van 25 tot 60 jaar onder wie pedagogen, leerkrachten en maatschappelijk werksters. De focus ligt op de algehele ontwikkeling van kinderen en jongeren in achterstandssituaties en de emancipatie en bevrijding van vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld of prostitutie. De vrouwen kiezen voor een geïntegreerde aanpak van de sociale problemen en pakken de sociale-, economische- en psychologische aspecten aan. De groep organiseert lezingen en bijeenkomsten om bewoners te informeren over de problemen die spelen in de directe leefomgeving. Zo wil de groep de bewoners motiveren mee te denken in het oplossen van de problemen in hun wijk of dorp. Er wordt, onder leiding van psychologen, theater gespeeld waarin situaties worden uitgebeeld die slachtoffers meemaken. Dit om de situaties bespreekbaar te maken en traumatische gebeurtenissen te verwerken. Ook de mannen worden bij de activiteiten betrokken om begrip en kennis te kweken voor de situatie van de vrouwen zodat er een verbeterde gezinssituatie komt. Voor het economische aspect zijn er workshops om te leren hoe een eigen inkomen te genereren. Vrouwen leren over het belang van een inkomen, van sparen en zelf in het levensonderhoud te kunnen voorzien door hun zelfgemaakte producten in de markt te zetten. De vrouwen in de groep zijn allen succesvol in hun leven en door de diversiteit in beroep en leeftijd fungeren de vrouwen als rolmodel voor andere vrouwen en meisjes. De andere vrouwen en jonge meiden leren dat zo’n leven ook voor hen mogelijk is. Meiden raken gemotiveerd om hun school af te maken en vrouwen leren de voordelen van economisch zelfstandig te zijn. De vrouwengroep heeft een goed netwerk met de verschillende overheidsinstellingen. Ze probeert, samen met deze instellingen, misbruiksituaties aan te pakken en maatregelen te treffen om misbruik te voorkomen. Activiteiten voor kinderen en jongeren kunnen alleen georganiseerd worden als de overheid of sponsors willen inspringen. De groep maakt gebruik van een gebouw van de broeders in Almenara en sommige broeders nemen deel aan de bezinningsactiviteiten van de vrouwengroep. Deze vrouwengroep is een mooi voorbeeld van hoe mensen het charisma van de Congregatie op een eigen manier in de praktijk brengen.
ALMENARA VROUWENGROEP