NL23RABO0125886241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
St. Goede Werken Glorieux Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL
contact@goedewerkenglorieux.nl.
Stichting Goede Werken Glorieux vraagt U ons te HELPEN
CURSUSSEN De cursussen gezonde voeding, hygiëne en verbetering leefomgeving werken preventief en de cursussen informatica, knippen en naaien, koken en schilderen op stof, vergroten de kans op een betaalde baan. Vooral voor ouderen bestaat de cursus “leren lezen en schrijven”. Aangezien er veel geweld voorkomt in de wijk en soms in het gezin, is psychologische begeleiding erg belangrijk. Ontmoetingen, met leeftijdsgenoten en lotgenoten, zijn belangrijk. Tijdens deze gesprekken ervaren de deelnemers dat ze niet de enige zijn met serieuze problemen en discussiëren hoe deze aan te pakken. Voor jongeren, die getraumatiseerd zijn door geweld, een depressies en/of een verslavingsproblematiek hebben, worden intensiever programma’s aangeboden om hun leven weer op de rit te krijgen. Elk jaar volgt een groep van 50 jongeren het CRER`SER-programma waarin ze door de behandeling van verschillende onderwerpen, zicht krijgen op wat zij willen en kunnen in het leven. Wat willen zij in het leven bereiken, welke idealen hebben ze, welk beroep zouden ze willen uitoefenen of welke roeping hebben ze?
Webhosting digi4.nl
NL23RABO 0125 886 241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
SPORT Voor jongeren en volwassenen zijn er teamsporten, zoals zaalvoetbal en volleybal, en zelfverdedigingssporten zoals taekwondo, capoeira en judo. Bewegen op muziek kan tijdens de zumba- en gymnastieklessen. Kinderen en jongeren die veel bewegen zijn mentaal fitter, zelfverzekerder en ontdekken hun talenten en creativiteit. Door samen te sporten, leren ze samen te werken, rekening met elkaar te houden en worden persoonlijke problemen even vergeten. Sport en muziek helpen, als onderdeel van re-integratieprogramma’s, bij het voorkomen van jeugdcriminaliteit en het afglijden naar drugs- of alcoholmisbruik. .
Brazilië, rijk aan cultuur en natuur. De moderne steden stralen rijkdom en voorspoed uit. Deze rijkdom staat echter in groot contrast met de armoede in de sloppenwijken (Favelas) en de buitenwijken van de periferie van de grote steden. De 10% rijkste inwoners van Brazilië heeft meer dan 40% van het landelijk inkomen. De 10% armste hebben 1%. De werkeloosheid- en criminaliteitscijfers zijn hoog en het opleidingsniveau onder de armste groepen is laag. Veel kinderen worden door armoede gedwongen om te werken om het gezinsinkomen aan te vullen, waardoor hun studie en sociale leven worden opgeofferd. De broeders hebben in de omgeving van de stad Betim, een voorstad van Belo Horizonte in de staat Minas Gerais, in 2003 het sociaal centrum “Centro Social Glorieux” opgericht. Het centrum kwam er na een uitgebreid behoefte-onderzoek in de wijk(en) en is uitgegroeid tot een groot gemeenschapscentrum. De broeders namen het voortouw, maar tegenwoordig zijn bewoners nauw betrokken bij de activiteiten en lid van het bestuur. Het is een goed voorbeeld van een duurzaam project waarin de bewoners en de broeders zich samen inzetten voor betere levensomstandigheden in de wijk. Centro Social Glorieux biedt sportactiviteiten, cursussen en psychologische begeleiding aan alle leeftijdsgroepen.
CENTRO SOCIAL GLORIEUX
DOE MEE
NL23RABO0125886241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
GOEDE WERKEN GLORIEUX
CONTACT OPNEMEN
St. Goede Werken Glorieux Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL
contact@goedewerkenglorieux.nl
St. Goede Werken Glorieux Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL
contact@goedewerkenglorieux.nl.
CURSUSSEN De cursussen gezonde voeding, hygiëne en verbetering leefomgeving werken preventief en de cursussen informatica, knippen en naaien, koken en schilderen op stof, vergroten de kans op een betaalde baan. Vooral voor ouderen bestaat de cursus “leren lezen en schrijven”. Aangezien er veel geweld voorkomt in de wijk en soms in het gezin, is psychologische begeleiding erg belangrijk. Ontmoetingen, met leeftijdsgenoten en lotgenoten, zijn belangrijk. Tijdens deze gesprekken ervaren de deelnemers dat ze niet de enige zijn met serieuze problemen en discussiëren hoe deze aan te pakken. Voor jongeren, die getraumatiseerd zijn door geweld, een depressies en/of een verslavingsproblematiek hebben, worden intensiever programma’s aangeboden om hun leven weer op de rit te krijgen. Elk jaar volgt een groep van 50 jongeren het CRER`SER-programma waarin ze door de behandeling van verschillende onderwerpen, zicht krijgen op wat zij willen en kunnen in het leven. Wat willen zij in het leven bereiken, welke idealen hebben ze, welk beroep zouden ze willen uitoefenen of welke roeping hebben ze?
Webhosting digi4.nl
Stichting Goede Werken Glorieux vraagt U ons te HELPEN
NL23RABO 0125 886 241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
SPORT Voor jongeren en volwassenen zijn er teamsporten, zoals zaalvoetbal en volleybal, en zelfverdedigingssporten zoals taekwondo, capoeira en judo. Bewegen op muziek kan tijdens de zumba- en gymnastieklessen. Kinderen en jongeren die veel bewegen zijn mentaal fitter, zelfverzekerder en ontdekken hun talenten en creativiteit. Door samen te sporten, leren ze samen te werken, rekening met elkaar te houden en worden persoonlijke problemen even vergeten. Sport en muziek helpen, als onderdeel van re-integratieprogramma’s, bij het voorkomen van jeugdcriminaliteit en het afglijden naar drugs- of alcoholmisbruik. .
Centro Social Glorieux
Brazilië, rijk aan cultuur en natuur. De moderne steden stralen rijkdom en voorspoed uit. Deze rijkdom staat echter in groot contrast met de armoede in de sloppenwijken (Favelas) en de buitenwijken van de periferie van de grote steden. De 10% rijkste inwoners van Brazilië heeft meer dan 40% van het landelijk inkomen. De 10% armste hebben 1%. De werkeloosheid- en criminaliteitscijfers zijn hoog en het opleidingsniveau onder de armste groepen is laag. Veel kinderen worden door armoede gedwongen om te werken om het gezinsinkomen aan te vullen, waardoor hun studie en sociale leven worden opgeofferd. De broeders hebben in de omgeving van de stad Betim, een voorstad van Belo Horizonte in de staat Minas Gerais, in 2003 het sociaal centrum “Centro Social Glorieux” opgericht. Het centrum kwam er na een uitgebreid behoefte-onderzoek in de wijk(en) en is uitgegroeid tot een groot gemeenschapscentrum. De broeders namen het voortouw, maar tegenwoordig zijn bewoners nauw betrokken bij de activiteiten en lid van het bestuur. Het is een goed voorbeeld van een duurzaam project waarin de bewoners en de broeders zich samen inzetten voor betere levensomstandigheden in de wijk. Centro Social Glorieux biedt sportactiviteiten, cursussen en psychologische begeleiding aan alle leeftijdsgroepen.