DONEREN IS UW HART OPENEN EN  HET MET EEN ANDER DELEN Als u wilt doneren van uw eigen bank rekening naar Stichting Goede Werken, kunt u er verzekerd van zijn dat uw gehele donatie ten goede komt aan een of meerdere projecten van GWG.  Zelf kunt u natuurlijk een voorkeur uitspreken en kiezen uit een van onze projecten in de verschillende landen waar wij werkzaam zijn.
Contact adres voor Nederland St. Goede Werken Glorieux t.a.v. Mevr. Lilian van Rooij Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL contact@goedewerkenglorieux.nl NL23RABO0125886241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
Goede Werken Glorieux heeft de ANBI-status.
RSIN/fiscaalnummer ANBI 818744467
Nevenfuncties van de bestuursleden van Stichting Goede Werken Glorieux .
Br. Theo van den Boer Voorzitter Plaatsvervangend provinciaal overste Brs. Van O.L.Vr. van Lourdes Bestuurslid Stichting Pelgrimshoeve Kafarnaüm Lid Raad van Toezicht van Reliëf Lid algemene vergadering De Kromme Boom (Gent) Dhr. A. Kapteijns Secretaris Stichting Goede Werken Glorieux Br. Theo Bekkers Penningmeester Stichting Goede Werken Glorieux Econoom Alg. Bestuur Congregatie Brs. Van O.L.Vr. van Lourdes. Vrijwilliger patiënten vervoer Mutualiteit (Gent) Secretaris Fietsclub Oostakker/Lochristie BE Br. Ton Houdé Bestuurslid Stichting Goede Werken Glorieux. Alg. Overste Congregatie broeders van O.L.Vr. van Lourdes.
Zuster Gervasia Bestuurslid Stichting Goede Werken Glorieux Plaatsvervangend provinciaal Overste Zusters van Barmhartigheid NL Lid van het algemeen bestuur van Zusters van Barmhartigheid (Ronse BE) Mevr. Lilian Mariën Bestuurslid Stichting Goede Werken Glorieux Dhr. Herman Stroobandt Bestuurslid Stichting Goede Werken Glorieux Diaken Bisdom Gent Voorzitter Actiegroep ‘Klimop’ Studiebeurzenproject Brazilië. Dhr. Rudo van Rooij Bestuurslid Stichting Goede Werken Glorieux Secretaris Toeristisch Bedrijfsleven Eersel, vrijwilliger
Webhosting digi4.nl
Glorieuxlaan 4, 5613 LN Eindhoven Nederland St. Goede Werken Glorieux Sint Jozefstraat 1 9041 Oostakker België