Contact adres voor Nederland St. Goede Werken Glorieux t.a.v. Mevr. Lilian van Rooij Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL contact@goedewerkenglorieux.nl NL23RABO0125886241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
Goede Werken Glorieux heeft de ANBI-status.
RSIN/fiscaalnummer ANBI 818744467
Informatie Weeshuis in Kefamenanu Er zijn 32 kinderen nu, allemaal studerend op de lagere en hogere middelbare school. Ze zijn afkomstig van arme gezinnen. De familiaire bijdrage is in de vorm van voedsel. Wanneer het oogsttijd is en zij oogsten graan, dan brengen zij graan, oogsten zij zoete aardappelen dan brengt men zoete aardappelen. Alle kinderen gaan naar een overheidsschool. Als zij zijn afgestudeerd van de Hoger middelbare school gaan zij werk zoeken in de stad, bijvoorbeeld in Kupang de hoofdstad van West Timor, naar Bali of naar Java. Dagelijkse activiteiten in het weeshuis is onderricht in spiritualiteit, gebed, onafhankelijk werken, het huis schoonhouden, vegen dweilen etc, hout zoeken, stenen maken koorzang en taken in liturgische vieringen. Ook onderhouden en planten zij in de moestuin, oogsten groenten fruit om bij te dragen aan hun eigen voeding. Ze zorgen ook dieren zoals varkens en kippen. Giften die helpen bij het onderhoud van het weeshuis zijn afkomstig van de donoren van GWG en van de congregatie Er zijn in Kefamenanu geen lokale donors. Momenteel zijn wij aan het onderzoeken in hoeverre de overheid ons zou kunnen helpen. De financiële van het weeshuis in Kefamenanu. Totaal in Euros € 55.564,- Totaal uitgaven € 54.185,- B. KARUNA Weeshuis in Gentan – Solo (Java) Karuna weeskinderen huis is een sociaal werk van de Congregatie in samenwerking met de Karuna Stichting in het aartsbisdom Semarang. Minstens 40 kinderen zijn er jaarlijks aanwezig. Deze kinderen beginnen op de lager school en gaan vervolgens naar de middelbare en hoger middelbare school. De exploitatie van dit weeshuis wordt grotendeels bekostigd uit de bijdragen van de omgeving in Solo en van donoren van buiten de regio en door buitenlandse donoren middels de congregatie in België en Nederland. Giften in natura, zoals eten en drinken, komen meestal uit de directe omgeving. Voor schoolbenodigdheden en andere activiteiten zoeken we sponsgelden buiten de omgeving en in den vreemde. De kinderen die geslaagd zijn voor de hoger middelbare school zoeken naar werk. Aanvullend krijgen de kinderen onderricht in spiritualiteit. Zij leren om ernaar te streven een waardig bestaan op te bouwen. Een goede houding en het ontwikkelen van hun hobby’s is daarbij een goed hulpmiddel hierbij. Hun talenten worden zoveel mogelijk gestimuleerd om te ontwikkelen op gebeid van muziek, koorzang en sport. C. Ontwikkeling van boeren in Jumapolo Er zijn een aantal groepjes van boeren die vorming krijgen en worden bijgestaan door Br. Damasus in Jumaplo. a. Organische rijstproductie b. Planten van honing water ‘guava’’ c. Maken van compost bemesting d. Het maken van zakken voor planten. Enkele groepjes van boeren krijgen hulp van buiten en van de regering. Het is de bedoeling om groepsonafhankelijkheid te stimuleren. De mensen die geholpen worden zijn doorgaans de armen. D. Retraitehuis in Pangkalpinang. Het retraitehuis in Pangkalpinang is een van de projecten die gerund worden door het provinciaal bestuur van Indonesië. Voor dit retraitehuis wordt het voormalige postulantenhuis gebruikt. Op dit moment zijn er 24 bedden beschikbaar. De planning is te komen tot een 50tal slaapplaatsen zodat het geschikt is voor een hele klas leerlingen. Op dit moment wordt gezocht naar sponsoren om dit plan te kunnen realiseren. Hierdoor kan dit huis ook gebruikt voor anderen doelgroepen en gasten. Een groot aantal benodigdheden ontbreken nog om het huis geschikte te maken voor dit doel is nog wel geld nodig. De stichting Bina Mandiri ziet mogelijkheden om dit huis voor dit doel te bestemmen en het provinciaal bestuur ondersteunt dit plan. Bina Mandiri Glorieux Stichting De Bina Mandiri Glorieux stichting is opgericht door de Congregatie Budi Mulia (broeders van O.L.Vr. van Lourdes) in Indonesië. Deze stichting is actief in de congregationele werken voor wezen, internaten voor leerlingen en de ontwikkeling van armen mensen. Zij zorgen voor zuiver drinkwater, hulp aan schoolkinderen en het retraitehuis in Pangkalpinang dat speciaal gericht is op schoolkinderen Ook andere jeugdgroepen voor bezinningsgroepen en andersoortige bijeenkomsten en uitjes. De taak van de stichting is het zoeken naar fondsen om de uitbating van deze projecten mogelijk te maken. Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door: Voorzitter: br. Yosafat Pratomo. Secretaris: br. Herman Yosef Gultom Penningmeester: br. Leonardus Sirait. Deze bestuursleden hebben een benoeming voor 5 jaar Deze stichting draagt zorg voor de ontwikkeling van deze sociale projecten. 1. Weeshuis Kefamenanu 2. Landbouwprojecten in Jumapolo 3. Leiding van het retraitehuis Lo Ngin Boek 4. Helpen bij de opvoeding en onderwijs van minderbedeelde kinderen. 5. Zoeken van sponsors voor Karuna Weeshuis in Solo.
Inkomsten 31 Dec. 2018
1. Bijdrage van de gemeenschap 832.890,871 Rup.
2. Rente beleggingen 49.920,684 Rup.
3. Rente van de Bank 6.167,524 Rup.
Uitgaven 31 Dec 2018
a. Voeding 320.932.000 Rup.
b. Brandstof Keuken 63,238,000 Rup.
c. Begeleiding kinderen 102,997,000 Rup.
d. Spirituele vorming 22,685,000 Rup.
e . Uitrusting voor de kinderen 18,197,000 Rup
f . Activiteiten 14,949,000 Rup.
g. Sport, recreatie 11,754,500 Rup
h. Salarissen personeel 111,350,000 Rup. i. Administratiekosten 3,975,000 Rup.
j. Behandelingskosten 2,263,000 Rup.
2. Waardevermindering 1,432,000
3. Vervoer 1,506,952
4. verzekeringspremie 4,575,133
5. Verzekering werknemers 6,211,843
6. Onderhoud gebouwen 120,250,000
7. Energie 44,205,000
8. Administratie 3,796,000
9. Bankkosten 1,643,140
Totaal uitgaven 888,961,568
Webhosting digi4.nl
Glorieuxlaan 4, 5613 LN Eindhoven Nederland St. Goede Werken Glorieux Sint Jozefstraat 1 9041 Oostakker België