DOE MEE
NL23RABO0125886241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
GOEDE WERKEN GLORIEUX
CONTACT OPNEMEN
St. Goede Werken Glorieux Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL
contact@goedewerkenglorieux.nl
Webhosting digi4.nl Glorieuxlaan 4, 5613 LN Eindhoven Nederland    St. Goede Werken Glorieux   Sint Jozefstraat 1 9041 Oostakker België  Disclaimer/ Privacy
Help ons Helpen
In de tweede helft van 1988 gingen de vier Nederlandse gepensioneerde broeders, die pas in Jordânia waren aangekomen, op zoek naar zinvol werk. Via huisbezoeken trachtten zij te achterhalen welke noden het meest urgent waren. Hieruit bleek dat de armoede veel mensen niet toeliet voor hun zieke of oudere familieleden te zorgen. In de huizen werden verwaarloosde oude mensen en gehandicapten aangetroffen, Dat was voor de broeders een dringend appel om uit te zien naar opvang voor ouderen die aan hun lot werden overgelaten. En daar er ter plaatse geen voorzieningen waren, hebben de broeders zelf het initiatief genomen en zijn ze gestart met een Casa de Saúde, een opvangtehuis voor bejaarden, dat ondertussen is uitgegroeid tot het huidige en moderne Lar Glorieux. Naast hun pastorale en parochiale taken zijn de broeders nog actief in het studiebeurzenproject Klim-Op- Brazilië, de vrouwenbeweging Associação 8 de Março en de antidrugs- en anti-alcoholgroep Pastoral da Sobriedade. Drank en drugs vernielen jonge levens. Drankzucht is in Brazilië een algemeen verspreide plaag en oorzaak van heel wat familieleed. Enkele jaren geleden kwam vanuit de grote steden ook de drugsgolf naar het binnenland overgewaaid. Jordânia bleef niet gespaard. Angstwekkend is dat de leeftijdsgrens van de drank- en drugsgebruikers almaar daalt. Meer en meer kinderen en adolescenten lopen vast in het vangnet van de drugswereld. Vanuit de parochie werd gezocht naar het opwerpen van een dam tegen de uitdijende olievlek. Enkele goedwillige kerkmensen besloten om de “Pastoral da Sobriedade” (Soberheidspastoraal) toe te voegen aan de waaier van pastorale activiteiten. Het accent ligt op preventie en dat vereist samenwerking met scholen en andere instellingen die te maken hebben met kinderen en jongeren. Voor drugsverslaafden en hun families zijn er wekelijkse samenkomsten voorzien. Het zijn momenten van gebed, bezinning en uitwisseling van ervaringen. Ook doet de pastoraal er alles aan om degenen die diep in de put zitten en het leven van hun huisgenoten ondraaglijk maken, te laten opnemen in ontwenningsinstituten. Ook al wordt de pastoraal gedragen door vrijwilligers, financiële ruggensteun voor materiële dingen is nodig en welkom. De parochie doet wat ze kan.
Luzinette Maria da Conceição Ferreira woont in Lar Glorieux – of zoals ze het zelf noemt “het opvanghuis van de broeders”. Ze weet niet meer precies wanneer ze bij de broeders is komen wonen. ”Maar”, zegt ze: “Vraag het aan Joanna die heeft een papier waar alles opstaat”.
DOE MEE
NL23RABO0125886241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
GOEDE WERKEN GLORIEUX
CONTACT OPNEMEN
St. Goede Werken Glorieux Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL
contact@goedewerkenglorieux.nl
Webhosting digi4.nl Glorieuxlaan 4, 5613 LN Eindhoven Nederland    St. Goede Werken Glorieux   Sint Jozefstraat 1 9041 Oostakker België  Disclaimer/ Privacy
Help ons Helpen
In de tweede helft van 1988 gingen de vier Nederlandse gepensioneerde broeders, die pas in Jordânia waren aangekomen, op zoek naar zinvol werk. Via huisbezoeken trachtten zij te achterhalen welke noden het meest urgent waren. Hieruit bleek dat de armoede veel mensen niet toeliet voor hun zieke of oudere familieleden te zorgen. In de huizen werden verwaarloosde oude mensen en gehandicapten aangetroffen, Dat was voor de broeders een dringend appel om uit te zien naar opvang voor ouderen die aan hun lot werden overgelaten. En daar er ter plaatse geen voorzieningen waren, hebben de broeders zelf het initiatief genomen en zijn ze gestart met een Casa de Saúde, een opvangtehuis voor bejaarden, dat ondertussen is uitgegroeid tot het huidige en moderne Lar Glorieux. Naast hun pastorale en parochiale taken zijn de broeders nog actief in het studiebeurzenproject Klim-Op-Brazilië, de vrouwenbeweging Associação 8 de Março en de antidrugs- en anti-alcoholgroep Pastoral da Sobriedade. Drank en drugs vernielen jonge levens. Drankzucht is in Brazilië een algemeen verspreide plaag en oorzaak van heel wat familieleed. Enkele jaren geleden kwam vanuit de grote steden ook de drugsgolf naar het binnenland overgewaaid. Jordânia bleef niet gespaard. Angstwekkend is dat de leeftijdsgrens van de drank- en drugsgebruikers almaar daalt. Meer en meer kinderen en adolescenten lopen vast in het vangnet van de drugswereld. Vanuit de parochie werd gezocht naar het opwerpen van een dam tegen de uitdijende olievlek. Enkele goedwillige kerkmensen besloten om de “Pastoral da Sobriedade” (Soberheidspastoraal) toe te voegen aan de waaier van pastorale activiteiten. Het accent ligt op preventie en dat vereist samenwerking met scholen en andere instellingen die te maken hebben met kinderen en jongeren. Voor drugsverslaafden en hun families zijn er wekelijkse samenkomsten voorzien. Het zijn momenten van gebed, bezinning en uitwisseling van ervaringen. Ook doet de pastoraal er alles aan om degenen die diep in de put zitten en het leven van hun huisgenoten ondraaglijk maken, te laten opnemen in ontwenningsinstituten. Ook al wordt de pastoraal gedragen door vrijwilligers, financiële ruggensteun voor materiële dingen is nodig en welkom. De parochie doet wat ze kan.
Luzinette Maria da Conceição Ferreira woont in Lar Glorieux – of zoals ze het zelf noemt “het opvanghuis van de broeders”. Ze weet niet meer precies wanneer ze bij de broeders is komen wonen. ”Maar”, zegt ze: “Vraag het aan Joanna die heeft een papier waar alles opstaat”.