DOE MEE
NL23RABO0125886241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
GOEDE WERKEN GLORIEUX
CONTACT OPNEMEN
St. Goede Werken Glorieux Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL
contact@goedewerkenglorieux.nl
Webhosting digi4.nl Glorieuxlaan 4, 5613 LN Eindhoven Nederland    St. Goede Werken Glorieux   Sint Jozefstraat 1 9041 Oostakker België  Disclaimer/ Privacy
Help ons Helpen
Op 8 maart 2007 werd, op initiatief van broeder Piet Goossens en enkele van zijn confraters, in Almenara, met zijn bijna 40.000 inwoners, een vrouwengroep opgericht die er zich toe engageert te werken vanuit de spiritualiteit van de congregatie van de Broeders van OLV v Lourdes. Op dit ogenblik telt de groep zeventien lekenvrouwen, onder wie pedagogen, historici, leerkrachten, maatschappelijk werkers, enz. Hun leeftijd schommelt tussen 25 en 60 jaar. De vereniging is een bundeling van vrouwelijke krachten die kiezen voor een georganiseerde aanpak van de sociale problemen in hun leefomgeving. De aandacht gaat uit naar projecten die als oogmerk hebben de algehele ontwikkeling van kinderen en jongeren in achterstandssituaties en van de emancipatie en bevrijding van vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld of prostitutie. Er worden lezingen gehouden, er wordt theater gespeeld waarin situaties worden uitgebeeld die de slachtoffers meemaken, men kan leren hoe men geld voor het levensonderhoud kan verdienen door zelfgemaakte producten te verkopen. Voor de kinderen en jongeren is er aandacht voor capoeira en andere activiteiten die het zelfrespect verhogen. Er is contact met overheidsinstellingen om zo mogelijk misbruiksituaties aanhangig te maken en maatregelen te treffen om die te doen ophouden. Zo mogelijk worden ook de mannen bij het project betrokken om daardoor een betere gezinssituatie te bewerkstelligen.
DOE MEE
NL23RABO0125886241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
GOEDE WERKEN GLORIEUX
CONTACT OPNEMEN
St. Goede Werken Glorieux Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL
contact@goedewerkenglorieux.nl
Webhosting digi4.nl Glorieuxlaan 4, 5613 LN Eindhoven Nederland    St. Goede Werken Glorieux   Sint Jozefstraat 1 9041 Oostakker België  Disclaimer/ Privacy
Help ons Helpen
Op 8 maart 2007 werd, op initiatief van broeder Piet Goossens en enkele van zijn confraters, in Almenara, met zijn bijna 40.000 inwoners, een vrouwengroep opgericht die er zich toe engageert te werken vanuit de spiritualiteit van de congregatie van de Broeders van OLV v Lourdes. Op dit ogenblik telt de groep zeventien lekenvrouwen, onder wie pedagogen, historici, leerkrachten, maatschappelijk werkers, enz. Hun leeftijd schommelt tussen 25 en 60 jaar. De vereniging is een bundeling van vrouwelijke krachten die kiezen voor een georganiseerde aanpak van de sociale problemen in hun leefomgeving. De aandacht gaat uit naar projecten die als oogmerk hebben de algehele ontwikkeling van kinderen en jongeren in achterstandssituaties en van de emancipatie en bevrijding van vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld of prostitutie. Er worden lezingen gehouden, er wordt theater gespeeld waarin situaties worden uitgebeeld die de slachtoffers meemaken, men kan leren hoe men geld voor het levensonderhoud kan verdienen door zelfgemaakte producten te verkopen. Voor de kinderen en jongeren is er aandacht voor capoeira en andere activiteiten die het zelfrespect verhogen. Er is contact met overheidsinstellingen om zo mogelijk misbruiksituaties aanhangig te maken en maatregelen te treffen om die te doen ophouden. Zo mogelijk worden ook de mannen bij het project betrokken om daardoor een betere gezinssituatie te bewerkstelligen.