DOE MEE
NL23RABO0125886241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
GOEDE WERKEN GLORIEUX
CONTACT OPNEMEN
St. Goede Werken Glorieux Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL
contact@goedewerkenglorieux.nl
Webhosting digi4.nl Glorieuxlaan 4, 5613 LN Eindhoven Nederland    St. Goede Werken Glorieux   Sint Jozefstraat 1 9041 Oostakker België  Disclaimer/ Privacy
Help ons Helpen
Het Saint Gabriel Catholic Health Center werkt aan duurzame gezondheidszorg voor de bewoners van Akaki - Kality, een Noordelijke wijk in Addis Ababa. Het gezondheidscentrum is in 2011, op verzoek van het stadsbestuur, opgericht door het Aartsbisdom van Addis Abeba in samenwerking met de Congregatie van Brothers of Good Works, Ethiopia. SGCHC verleent (preventieve) gezondheidszorg aan kwetsbare sociale groepen, zoals vrouwen, kinderen, financieel minderbedeelden en chronisch zieken. Het centrum biedt huisartsenzorg, moeder- en kind diensten, Eerste Hulp, begeleiding aan HIV-patiënten, heeft een eigen laboratorium en apotheek en een uitgebreid preventieprogramma. Sinds 2021 heeft het centrum een tandartsenafdeling en een afdeling Oogheelkunde. Momenteel maken jaarlijks meer dan 55.000 mensen gebruik van de zorg in het centrum. Het gezondheidscentrum staat midden in een dichtbevolkt en sterk geïndustrialiseerd deel van Addis Abeba. Deze wijk dient als toegangspoort voor de steeds grotere stroom van migranten die de armoede en conflicten op het platteland ontvluchten. In combinatie met een toenemende natuurlijke bevolkingsgroei, met name onder de arme bevolkingsgroepen, worden de beperkte voorzieningen van de wijk verder onder druk gezet. Door deze snelle groei en het falen van de overheid, om de basisvoorzieningen zoals goede huisvesting, sanitaire voorzieningen, werkgelegenheid en gezondheidszorg voor deze bevolking te leveren, nemen de gezondheidsproblemen en sociale uitdagingen toe in Akaki Kality. Er wonen en werken veel laaggeschoolde arbeiders maar ondanks het groot aantal fabrieken in deze wijk is de werkeloosheid 31%. Deze hoge werkloosheid, de concentratie van slechte huisvesting, ontoereikende infrastructuur en een gebrek aan sanitaire ontwikkeling en goed afvalbeheer, zorgen voor zorgwekkende gezondheidsrisico’s zoals een hoog percentage overdraagbare ziekten, alcohol- en drugsmisbruik en een ongezonde levensstijl met veel suikergebruik en weinig beweging.
PREVENTIEVE GEZONDHEIDZORG: De bewoners, met een laag inkomen, hebben vaak nauwelijks toegang tot goede gezondheidszorg en ziektes worden niet (tijdig) herkend. Er is weinig kennis over persoonlijke gezondheid en hygiëne. SGCHC heeft een uitgebreid preventieprogramma om de kennis over persoonlijke gezondheid en hygiëne in de wijk te vergroten. Dit programma, over goede hygiëne, veilig vrijen, het belang van vaccinaties en het voorkomen van (besmettelijke) ziekten zoals Hiv, wordt aan patiënten in het centrum en aan studenten op scholen gegeven. Het gezondheidscentrum traint leden van de gemeenschap en studenten om de voorlichting zelf te geven. Met het preventieprogramma bereikt het gezondheidscentrum 24.000 personen per jaar. MOEDER & KIND ZORG: Vrouwen bevallen vaak thuis zonder professionele begeleiding en in slechte hygiënische omstandigheden. In 2017 overleden mede hierdoor 401 Ethiopische vrouwen op 100.000 bevallingen. In Nederland ligt dit cijfer op 5 vrouwen in 100.000 bevallingen. In 2019 bedroeg het kindersterftecijfer voor Ethiopië 51 sterfgevallen per 1.000 levendgeborenen (5%). In 2020 was het sterftecijfer in Nederland 4 per 1.000 geborenen (minder dan 0,5%). Om veilige bevallingen en zwangerschapsbegeleiding mogelijk te maken, heeft het Saint Gabriel Catholic Health Center een grote afdeling voor (aanstaande) moeders en kinderen. Aanstaande moeders krijgen uitgebreide zwangerschaps- en bevallingsbegeleiding. Na de bevalling krijgen moeders postnatale zorg en ontvangen voorlichting over groei en ontwikkeling, kinderziektes en gezinsplanning. Kinderen worden volledig gevaccineerd en worden opgeroepen voor regelmatige gezondheidschecks.
St Gabriel Catholic Health Center
Moeder- en kindzorg
Inloopspreekuur
DOE MEE
NL23RABO0125886241 St. Goede Werken Glorieux Eindhoven
GOEDE WERKEN GLORIEUX
CONTACT OPNEMEN
St. Goede Werken Glorieux Depoorter Glorieuxlaan 4 5613LN Eindhoven NL
contact@goedewerkenglorieux.nl
Webhosting digi4.nl Glorieuxlaan 4, 5613 LN Eindhoven Nederland    St. Goede Werken Glorieux   Sint Jozefstraat 1 9041 Oostakker België  Disclaimer/ Privacy
Help ons Helpen
Het Saint Gabriel Catholic Health Center werkt aan duurzame gezondheidszorg voor de bewoners van Akaki - Kality, een Noordelijke wijk in Addis Ababa. Het gezondheidscentrum is in 2011, op verzoek van het stadsbestuur, opgericht door het Aartsbisdom van Addis Abeba in samenwerking met de Congregatie van Brothers of Good Works, Ethiopia. SGCHC verleent (preventieve) gezondheidszorg aan kwetsbare sociale groepen, zoals vrouwen, kinderen, financieel minderbedeelden en chronisch zieken. Het centrum biedt huisartsenzorg, moeder- en kind diensten, Eerste Hulp, begeleiding aan HIV-patiënten, heeft een eigen laboratorium en apotheek en een uitgebreid preventieprogramma. Sinds 2021 heeft het centrum een tandartsenafdeling en een afdeling Oogheelkunde. Momenteel maken jaarlijks meer dan 55.000 mensen gebruik van de zorg in het centrum. Het gezondheidscentrum staat midden in een dichtbevolkt en sterk geïndustrialiseerd deel van Addis Abeba. Deze wijk dient als toegangspoort voor de steeds grotere stroom van migranten die de armoede en conflicten op het platteland ontvluchten. In combinatie met een toenemende natuurlijke bevolkingsgroei, met name onder de arme bevolkingsgroepen, worden de beperkte voorzieningen van de wijk verder onder druk gezet. Door deze snelle groei en het falen van de overheid, om de basisvoorzieningen zoals goede huisvesting, sanitaire voorzieningen, werkgelegenheid en gezondheidszorg voor deze bevolking te leveren, nemen de gezondheidsproblemen en sociale uitdagingen toe in Akaki Kality. Er wonen en werken veel laaggeschoolde arbeiders maar ondanks het groot aantal fabrieken in deze wijk is de werkeloosheid 31%. Deze hoge werkloosheid, de concentratie van slechte huisvesting, ontoereikende infrastructuur en een gebrek aan sanitaire ontwikkeling en goed afvalbeheer, zorgen voor zorgwekkende gezondheidsrisico’s zoals een hoog percentage overdraagbare ziekten, alcohol- en drugsmisbruik en een ongezonde levensstijl met veel suikergebruik en weinig beweging.
PREVENTIEVE GEZONDHEIDZORG: De bewoners, met een laag inkomen, hebben vaak nauwelijks toegang tot goede gezondheidszorg en ziektes worden niet (tijdig) herkend. Er is weinig kennis over persoonlijke gezondheid en hygiëne. SGCHC heeft een uitgebreid preventieprogramma om de kennis over persoonlijke gezondheid en hygiëne in de wijk te vergroten. Dit programma, over goede hygiëne, veilig vrijen, het belang van vaccinaties en het voorkomen van (besmettelijke) ziekten zoals Hiv, wordt aan patiënten in het centrum en aan studenten op scholen gegeven. Het gezondheidscentrum traint leden van de gemeenschap en studenten om de voorlichting zelf te geven. Met het preventieprogramma bereikt het gezondheidscentrum 24.000 personen per jaar. MOEDER & KIND ZORG: Vrouwen bevallen vaak thuis zonder professionele begeleiding en in slechte hygiënische omstandigheden. In 2017 overleden mede hierdoor 401 Ethiopische vrouwen op 100.000 bevallingen. In Nederland ligt dit cijfer op 5 vrouwen in 100.000 bevallingen. In 2019 bedroeg het kindersterftecijfer voor Ethiopië 51 sterfgevallen per 1.000 levendgeborenen (5%). In 2020 was het sterftecijfer in Nederland 4 per 1.000 geborenen (minder dan 0,5%). Om veilige bevallingen en zwangerschapsbegeleiding mogelijk te maken, heeft het Saint Gabriel Catholic Health Center een grote afdeling voor (aanstaande) moeders en kinderen. Aanstaande moeders krijgen uitgebreide zwangerschaps- en bevallingsbegeleiding. Na de bevalling krijgen moeders postnatale zorg en ontvangen voorlichting over groei en ontwikkeling, kinderziektes en gezinsplanning. Kinderen worden volledig gevaccineerd en worden opgeroepen voor regelmatige gezondheidschecks.
Moeder- en kindzorg
Inloopspreekuur